Kommunikation & Teater

Kommunikation & Teater

Virksomhedsdramaturgi

Virksomhedsdramaturgi er en ny måde at anskue virksomhedskommunikation på. Tilgangen anerkender virksomheders og organisationers kompleksitet og har som mål at styrke virksomheden ved at arbejde med troværdig kommunikation internt og eksternt. Virksomhedsdramaturgen arbejder ud fra begrebet 'Den polyfone virksomhed' og forsøger at gøre modfortællinger til medfortællinger i den samlede virksomhedskommunikation. Fagfeltet er sammensat af viden om teater, kommunikation, ledelse, journalistik og tekstanalyse.

Blogs og marathonløb

------------------------------ ArtiklerPosted by Pernille Bøg Tue, February 10, 2009 17:27:27

”Hvorfor blogger I ikke på hjemmesiden – det kan jeg se, de gør i den globale organisation. Det må da være oplagt for jer?” Jeg fik spørgsmålet præsenteret for nogle år tilbage af en kommunikationsrådgiver, da jeg sad jeg på den anden side af konsulentbordet som intern kommunikationsansvarlig i en stor videnvirksomhed. Da han stillede mig dét spørgsmål og så oprigtigt undrende ud i ansigtet, stod det klart for mig, at jeg ikke ville købe en eneste ydelse af manden. Uanset om han så ville stille sin tid gratis til rådighed for mig, ville jeg takke pænt nej tak til hans tilbud. Han vidste sikkert en masse om blogs og sociale medier, men han havde tydeligvis ikke aflæst, hvilket paradigme, der var styrende for den virksomheds virkelighed, som han stod over for at rådgive. Hans spørgsmål svarede til, at spørge en 100 meter-løber, hvorfor han ikke løber maraton, mens ordet ’maraton’ vel at mærke udtales med en klang som var det af det pureste guld. Det må da være det største, man kan opnå; det eneste saliggørende: blogging!

Men der findes ikke pr. definition noget paradigme, som er bedre end noget andet. Heller ikke inden for kommunikation. En blog er ikke bedre end et nyhedsbrev, en åben dialogseance er ikke bedre end en brandtale fra den administrerende direktør, ligesom det ikke er bedre at komme over målstregen som den første i et maratonløb, men ikke på 100-meter distancen. Nogle virksomheder vinder på udholdenheden; andre på den hurtige sprint. Pointen er, at det er det værdiskabende for organisationen, man skal pejle efter i situationen og i konteksten, og når det er sagt, er det da ingen tvivl om, at nogle typer af organisationer qua deres særlige identitet og måde at skabe værdi på over for deres stakeholdere, vil have gavn af at rykke tættere ind i den digitale verdens præmisser og paradigmer.

Som med al anden træning, er der nogle forudsætninger, der skal være på plads. Nogle forholdsregler, som man skal have noteret sig, inden man hovedkulds kaster ud i den nye fagre digitale verden. Her kommer 5 bud på, hvad der vil være en god idé at have overvejet:

1. Tag først pulsen på din evne til at navigere i web 1.0. Har du din kommunikationsstrategi på plads? Er dit kommunikationsfundament i orden? Kender du dine stakeholdere? Har du styr på dine kommunikationskanaler? Hvis du kan svare ja til det, så er du klar til at gå videre til næste heat

2. Find ud af, hvordan I skaber de bedste resultater i virksomheden. Hvad er det underliggende og styrende paradigme for jeres kulturs evne til at vinde. Hvor vil du placere organisationen, hvis den ene pol er, ”Vi opnår de bedste resultater med en stram styring og høj grad af hierarkiske beslutningsgange”, og den anden er ”Vi er allerbedst, når vi sammen arbejder os frem til de bedste løsninger og har en livlig debat om, hvad der nu skal ske”. Og i hvilken retning er der mest udviklingspotentiale; skal I i fremtiden være ’strammere’ eller ’løsere’? Når du har svaret på det, er du klar til at gå videre

3. Hvis du er kommet frem til, at organisationen trives allerbedst og skaber de bedste resultater med en høj grad af styring og kontrol, så vil det sandsynligvis ikke være oplagt for jer at satse kommunikationsudviklingen på sociale medier. Er du derimod nået frem til, at I vil have gavn af at være mere involverende og debatterende, så kan det være det rigtige for jer at overveje en web 2.0-strategi.

4. Skab et helhedsbillede af, hvad jeres væsentligste stakeholdere forventer af jer. Forsøg at placere dine vigtigste stakeholdergrupper på en passiv-aktiv akse. Jo mere de forventer at blive spurgt til råds, jo stærkere følelser (positive som negative), de har knyttet til deres eget engagement i organisationen, des mere ”aktive” er de. Hvordan ser billedet ud for din virksomhed? Hvor ligger tyngden?

5. Hvis dine vigtigste stakeholdere placerer sig med en overvægt på den aktive akse, så vil det med stor sandsynlighed være værdifuldt for jer at kaste jer ud i digitale mediers kommunikative verden. Det kan også være, at du har konstateret, at det alene er en særlig gruppe af jeres stakeholdere, som har denne forventning til jer. I det tilfælde vil det sikkert være værd at overveje at knytte en delstrategi til den eksisterende kommunikationsstrategi.

  • Comments(0)//www.virksomhedsdramaturgi.dk/#post240