Kommunikation & Teater

Kommunikation & Teater

Virksomhedsdramaturgi

Virksomhedsdramaturgi er en ny måde at anskue virksomhedskommunikation på. Tilgangen anerkender virksomheders og organisationers kompleksitet og har som mål at styrke virksomheden ved at arbejde med troværdig kommunikation internt og eksternt. Virksomhedsdramaturgen arbejder ud fra begrebet 'Den polyfone virksomhed' og forsøger at gøre modfortællinger til medfortællinger i den samlede virksomhedskommunikation. Fagfeltet er sammensat af viden om teater, kommunikation, ledelse, journalistik og tekstanalyse.

Den lineære virksomhedsfortælling er død

------------------------------ VirksomhedsdramaturgiPosted by Pernille Bøg Fri, March 02, 2007 12:35:15

Den lineære virksomhedsfortælling er død, selvom den stadig er mulig at konstruere, og selvom den er sagliggørende for vores indre ro og vores naturlige trang til syntese og harmoni. Derfor skal virksomhedens kommunikationsafdelinger udruste evnen til at håndtere den cirkulære dramaturgi, som virker på nogle andre fortællemæssige og formidlingsmæssige præmisser end den lineære. Min hovedpåstand er, at den der vinder fremtidens kamp om kommunikation, er den som kan aflæse, instrumentere og håndtere polyfoni. Som kan agere og håndtere virksomhedsfortællinger på mange forskellige planer samtidigt.

Når virksomhedsdramaturgen har en særlig forudsætning for at gøre netop dette, er det bl.a. fordi dramateksten som tekst er et partitur af stemmer og fortællinger, som kan tematiseres, og orkestreres i "den virkelige verden". Og fordi han er uddannet til ikke bare at forholde sig til læsninger, men også løsninger. Fordi en dramatisk tekst er særlig derved, at den er skrevet med henblik på realisation, så kan han også aflæse handling(er) og give kommunikationsmæssig respons på, hvordan fx ledelsen optræder/agerer. Den dramatiske tekst lever som alle andre tekster i et forhold mellem stof og form, men derudover tilbyder den et ubekendt antal mulige forklædninger, som dramaet kan antage. Den peger på en direkte virkelighed, hvor vi er nødt til at tænke helt konkret fysisk og overskue konsekvensen – dvs. de mulige aflæsninger hos publikum - af de valg, vi træffer.

  • Comments(0)//www.virksomhedsdramaturgi.dk/#post59