Kommunikation & Teater

Kommunikation & Teater

Virksomhedsdramaturgi

Virksomhedsdramaturgi er en ny måde at anskue virksomhedskommunikation på. Tilgangen anerkender virksomheders og organisationers kompleksitet og har som mål at styrke virksomheden ved at arbejde med troværdig kommunikation internt og eksternt. Virksomhedsdramaturgen arbejder ud fra begrebet 'Den polyfone virksomhed' og forsøger at gøre modfortællinger til medfortællinger i den samlede virksomhedskommunikation. Fagfeltet er sammensat af viden om teater, kommunikation, ledelse, journalistik og tekstanalyse.

Den polyfone virksomhed

------------------------------ VirksomhedsdramaturgiPosted by Pernille Bøg Fri, March 02, 2007 12:43:57

Det er klart, at virksomhedsdramaturgiens måde at anskue kommunikation på piller godt og grundigt ved the corporate brand-tankegangen, og hele den tilgang til brandet, som er blevet prædiket og bliver prædiket i disse år - og der er da også opbrud andre steder.

Min påstand er, at The Corporate Brand og Onefirm-tankegangen i en kompleks virksomhed med forskellige servicelines og deraf subkulturer, er så langt væk fra den virkelighed vi lever i, at den på nogle punkter er et fortidslevn fra tidligere tiders måder at opfatte verden på. Hvem i dagens Danmark lever fx i en storfamilie med patriarken på toppen? Nej, de sammenbragte børn og vidensamfundet har givet os adgang til så mange forskellige fortællinger og bragt os i stand til selv at producere dem på lige linje med de afsendere, der i deres eget selvbedrag ser sig selv som autoriteten. Og det er her, vi må gøre op med tanken om, at en stærk virksomhedsfortælling skal være sammenhængende og uimodsagt – og at alt, der kan true dette selvbillede, imago, brand er af det onde.

Der hersker en sådan kompleksitet, at den kommunikation virksomheden selv kan producere og sende i hovedet på deres interessenter, såvel interne som eksterne, blot er én fortælling ud af en uoverskuelig mængde fortællinger om virksomheden, som bliver fortalt hver dag, hele tiden og i langt mere betydningsfulde foraer anskuet i forhold til deres overbevisende kraft. Den kommunikation, der påvirker menneskers opfattelse af virkeligheden som kan flytte meninger og holdninger – og dermed adfærd – er den fortælling som mennesker fortæller andre mennesker. Det er fortællingen ved spisebordet, busstoppestedet, på kundemødet, til kassedamen, i kantinen. De er nemlig noget afgørende som vores samfund hungrer efter de er personlige og de er autentiske. Vi kender det fra bloggen, og firmaer som fx Novo Nordisk arbejder også med interne ambassadører og forandringsagenter, når de skal lede forandringer. Mennesker flytter meninger og adfærd.

Mener jeg så, at firmaerne skal lægge deres klamme hånd på den personlige fortælling og den personlige ret til at ytre sig? Mener jeg så, at medarbejderne er blevet købt 37,5 time, og så er de også blevet købt til at sige noget bestemt efter kl. 16.30. Nej, det siger jeg ikke. Men virksomheden og dens kommunikations-, marketing-, og HR-folk skal gøre sig klart, at hjemmesider, plakater og foldere med formidlingen af den sammenhængende fortælling kæmper med en række andre fortællinger, som er kraftfulde, og at virksomhederne bør få øjnene op for dem og tage dem alvorligt, arbejde seriøst med dem – også modfortællingerne. De skal tillade polyfonien, samtidigheden af flerstemmigheden, og de skal påvirke fortællingerne ved at ændre deres adfærd indefra og ud, og her spiller ledelseskommunikation en umådelig stor rolle.

Den nærmeste leders kommunikation er det væsentligste for, hvordan fortællingen om virksomheden lyder, når vedkommende taler ved kaffemaskinen med sin kollega eller går ud af døren og ringer til sin mand, som er leder i en anden stor virksomhed, der fortæller den videre til sin betydningsfulde kunde, som osv. osv. Derfor er ledelseskommunikation en del af virksomhedens kommunikationsgenererende kerne, som virksomhedsdramaturgen skal vie særlig opmærksomhed.

  • Comments(0)//www.virksomhedsdramaturgi.dk/#post61