Kommunikation & Teater

Kommunikation & Teater

Virksomhedsdramaturgi

Virksomhedsdramaturgi er en ny måde at anskue virksomhedskommunikation på. Tilgangen anerkender virksomheders og organisationers kompleksitet og har som mål at styrke virksomheden ved at arbejde med troværdig kommunikation internt og eksternt. Virksomhedsdramaturgen arbejder ud fra begrebet 'Den polyfone virksomhed' og forsøger at gøre modfortællinger til medfortællinger i den samlede virksomhedskommunikation. Fagfeltet er sammensat af viden om teater, kommunikation, ledelse, journalistik og tekstanalyse.

Uddannelse

CVPosted by Pernille Bøg Wed, March 14, 2007 21:04:09

2008
Certificeret Executive Coach® ved The Coaching Company.

2007
Kursus - 'Skriv til nettet' ved webkonsulent Børge Kristensen

2007
Seminar - 'Magasinudvikling' ved journalist Flemming Sørensen

2004-2006
Diplomuddannelsen i journalistik på linjen informations- og kommunikationsjournalistik. Danmarks Journalisthøjskole og Syddansk Universitet

- Intern kommunikation fra strategi til resultat
- Informationsjournalistikkens metodiske grundlag
- Informationsjournalistikkens strategiske grundlag

2004
Journalistisk kursus via Danske Journalisters Efteruddannelse
Brug bladet. Om redaktionel tilrettelæggelse, udformning og brug af trykte magasiner/blade.

1995-2000
Cand.mag. i dansk (med kommunikation på overbygningsuddannelsen) og teatervidenskab. Københavns Universitet

Kandidatafhandling: Drama på Drengen - en undersøgelse af en dramaturgisk læsestrategi eksemplificeret ved Erling Jepsens dramatiske forfatterskab. Specialet er udgivet på opfordring fra Københavns Universitet og optaget i antologien Klangbund for Drama.

  • Comments(0)