Kommunikation & Teater

Kommunikation & Teater

Virksomhedsdramaturgi

Virksomhedsdramaturgi er en ny måde at anskue virksomhedskommunikation på. Tilgangen anerkender virksomheders og organisationers kompleksitet og har som mål at styrke virksomheden ved at arbejde med troværdig kommunikation internt og eksternt. Virksomhedsdramaturgen arbejder ud fra begrebet 'Den polyfone virksomhed' og forsøger at gøre modfortællinger til medfortællinger i den samlede virksomhedskommunikation. Fagfeltet er sammensat af viden om teater, kommunikation, ledelse, journalistik og tekstanalyse.

Kom ind i kampen...

------------------------------ VirksomhedsdramaturgiPosted by Pernille Bøg Sun, July 08, 2007 11:59:51

Når man går fra at arbejde mere ad hoc og produktbaseret i sin tilgang til kommunikationsopgaven til at arbejde langsigtet, planlæggende og procesorienteret og strategisk med virksomhedskommunikationen på de interne linjer, støder man uvægerligt ind i modstand fra organisationen. Sådan er det med al forandring – "Hva' nu?", "Hvorfor det?", "Kan vi ikke bare gøre, som vi plejer?" – men i særdeleshed med forandringer som flytter vægten fra produkt til proces. Det fysiske synlige bevis på, at kommunikationsopgaven er løst, forsvinder tilsyneladende. Der ligger ikke bare et nyhedsbrev efter en uges tekstredigering – bang! Nej, der bliver sat spørgsmålstegn ved behov og ikke mindst ved effekt, og som 'kunde' må man selv investere tid og engagement i afdækningen af kommunikationsmålene. Hvad er det lige vi tror, vi opnår med det nyhedsbrev?

Når kommunikationsfolket har et kommunikationsproblem

Kommunikation for kommunikationens egen skyld er ikke bare spild af tid, det er også spild af penge og spild af en masse gode medarbejderressourcer, hvis brændende ønske er at arbejde meningsfuldt med sit fagområde og tilføre organisationen synlig værdi. ROI hedder mantraet vist for tiden: return on investment. Men modstanden er ikke kun organisationens problem at 'tackle', det er i høj grad kommunikationsafdelingernes. Når man forandrer sin måde at tilbyde ydelser til organisationen på, må man klart melde forandringen ud, man må synliggøre bevæggrundene for forandringen – det er jo ikke for kommunikationsfolkenes skyld, men netop organisationens – og man må ikke mindst gennem sin måde at håndtere kommunikationen på demonstrere, at den nye måde tilfører større værdi. Er mere fokuseret. Ressourcerne bruges bedre, medarbejderne bliver mere motiverede og forretningsstrategien får endnu mere fast grund under fødderne. Man må lave en strategi til strategien - og huskede man så i øvrigt lige at tage temperaturen på organisationen, før de ambitiøse kommunikationsmål blev formuleret og sat på print? Fik man sat rammerne og præmisserne for at kunne agere og ikke blot operere i forhold til de kommunikationsmæssige udfordringer?

Ikke alle mål nås med kommunikation

Det er ikke så underligt, at 'kunden' oplever, at kommunikationsfolkene blot kaster bolden tilbage i favnen på opdragsgiverne. "Ja, vi vil gerne hjælpe jer, men først må vi finde ud af, hvad det er, I vil opnå". Det er nemlig ikke lige meget, om vi opretter en ny kanal, justerer på en eksisterende, udsender et nyhedsbrev, indkalder til gå-hjem-møde eller noget femte. Hvert kommunikationstiltag, hver kanal har sine styrker og svagheder, og ikke alle mål kan nås med kommunikation alene. Man kan ikke kommunikere sig ud af en dårlig beslutning, man kan ikke kommunikere sig ud af et igangsat projekt, som ikke har den ønskede effekt. Alle projektmål kan ikke nås med kommunikationsmål, men visse kommunikationsmål kan understøtte projektmålene. Hvis kunden ikke skal sidde med en opfattelse af ikke at få sit nyhedsbrev, som han højt og tydeligt har bedt om, må kommunikationskonsulenten aktivt gribe bolden og spille den: "Jeg ved af erfaring, at nogle oplever, at vi spiller bolden tilbage, når vi beder jer overveje jeres kommunikationsmål og ønsker at invitere jer til en tæt og længere dialog om kommunikationen. Og der vil jeg gerne understrege, at hensigten er, at vi sammen – med fælles engagement og ejerskab i forhold til kommunikationsopgaven – får formuleret klart og præcist, hvad jeres mål og kommunikationsmål er. Derfra kan vores proces begynde, som på et senere stadie vil udmønte sig i konkrete fokuserede tiltag, som vi alle kan se meningen med at gennemføre og bidrage til etc."

Kæmp for effektiv kommunikation

Vi står over for lignende udfordringer, når vi som kommunikationsfolk ytrer ønske om at deltage på beslutningsmøder, få indsigt i mødereferater etc. "Hvad skal vi nu blande os i det for?" Igen handler det om at synliggøre over for beslutningstagerne, hvad det er for fordele, virksomheden opnår ved at tænke kommunikationsopgaven tidligt ind i allerede etablerede processer og forretningsgange. Som det så rigtigt lyder: "En beslutning, der ikke kan forklares, kan ikke forsvares." Og så handler det om at demonstrere, at den indsigt, de kommunikationsansvarlige opnår i organisationen, er med til at kvalificere og professionalisere kommunikationen. Så, vis dit værd, og gør det, du lover. I dagligdagen – ikke blot på det strategiske papir - opnås de resultater, der på et tidspunkt medvirker til at åbne døre. Det kræver daglig træning – og det er okay ind imellem at miste pusten – men når du har fået vejret igen, så er det tilbage på banen og kæmpe for effektiv kommunikation.

  • Comments(0)