Kommunikation & Teater

Kommunikation & Teater

Virksomhedsdramaturgi

Virksomhedsdramaturgi er en ny måde at anskue virksomhedskommunikation på. Tilgangen anerkender virksomheders og organisationers kompleksitet og har som mål at styrke virksomheden ved at arbejde med troværdig kommunikation internt og eksternt. Virksomhedsdramaturgen arbejder ud fra begrebet 'Den polyfone virksomhed' og forsøger at gøre modfortællinger til medfortællinger i den samlede virksomhedskommunikation. Fagfeltet er sammensat af viden om teater, kommunikation, ledelse, journalistik og tekstanalyse.

Om Gud og kaffe

InterviewsPosted by Pernille Bøg Tue, April 29, 2008 18:24:22

I en rus på 6 dage i 1932 skrev digterpræsten Kaj Munk skuespillet ’Ordet’. Måske er det er del af forklaringen på, hvorfor de konstant drikker kaffe i stykket. En anden forklaring er, at ’Ordet’ er en særlig dansk Romeo og Julie-historie, der udspiller sig på Vestkysten blandt indre missionske og grundtvigianske troende. For Carsten Bjørnlund er det et mysterium, at moderne oplyste mennesker overhovedet kan være religiøse.

”Jeg er selv ateist, og på den måde passer det mig perfekt, at jeg skal spille lægen i stykket. Ham der går i gang med at reparere på den syge i stedet for at bede for hende,” siger Carsten Bjørnlund. Han har bidt mærke i, at de hele tiden drikker kaffe i stykket. ”Så vi har strøget nogle af kaffescenerne,” fortæller han. Han mener, at det er forfængelighed, der får folk til at tro. ”Jeg kan ikke forstå, at moderne mennesker i den vestlige verden kan være religiøse. Det må være deres forfængelighed. At de vil leve videre: jeg dør, men jeg er her endnu.” Han har forsøgt at bede til Gud, men ”det fungerede ikke for mig. Det evige liv indånder vi jo hele tiden. Det er fantastisk at tænke på, at ens forfædre er repræsenteret i hvert åndedrag, vi trækker ind. Det evige liv er ikke ’in the flesh’. Religionen er roden til alt ondt. Tænk, hvis vi som mennesker kunne blive enige om, at det var den sunde fornuft, der gik forud for alt andet. At alt andet kunne være ligegyldigt.”

Hvem: Carsten Bjørnlund, Jacob Cedergreen, Helle Fagralid m.fl.

Hvad: Ordet

Hvor: Skuespilhusets Store scene

Hvornår: 16. April-7. Juni.

  • Comments(0)