Kommunikation & Teater

Kommunikation & Teater

Virksomhedsdramaturgi

Virksomhedsdramaturgi er en ny måde at anskue virksomhedskommunikation på. Tilgangen anerkender virksomheders og organisationers kompleksitet og har som mål at styrke virksomheden ved at arbejde med troværdig kommunikation internt og eksternt. Virksomhedsdramaturgen arbejder ud fra begrebet 'Den polyfone virksomhed' og forsøger at gøre modfortællinger til medfortællinger i den samlede virksomhedskommunikation. Fagfeltet er sammensat af viden om teater, kommunikation, ledelse, journalistik og tekstanalyse.

Tag pulsen på kommunikationen

------------------------------ ArtiklerPosted by Pernille Bøg Tue, September 16, 2008 08:51:51

Det er helt afgørende, at kommunikations- eller marketingchefen ca. en gang om året tager pulsen på sit arbejde for at få et billede af, hvordan virksomhedens hovedinteressenter oplever kommunikationsarbejdet. Og det behøver ikke at være hverken dyrt, svært eller tidskrævende.

Mange kommunikationschefer har nok at gøre med at opfylde de ambitiøse mål for kommunikations- og marketingafdelingen. Men mens de gode kommunikatører knokler med at lægge sidste hånd på nyhedsbrevet, finde vinklen på hovedhistorien i kundemagasinet, opdatere hjemmesiden og lægge brandstrategier, er de måske i gang med at skabe støj i stedet for klarhed i kommunikationen.

Ofte er det nemlig midt i alle driftopgaverne en større udfordring også at nå at måle effekten af sit kommunikationsarbejde. Er strategien effektiv? Udnytter vi virksomhedens potentiale? Er vi klare nok i vores budskaber? Anvender vi de rigtige kanaler? Opfylder vi ledelsens forventninger? etc.

Det tager kun 5 minutter...
Tit vil det være tilstrækkeligt grundlag for det videre kommunikationsarbejde at have fået en indikation på nogle overordnede parametre for kommunikationens succes. I samarbejde med vores kunder i Lead Agency har vi udviklet et værktøj, som vi kalder PULS.

1) PULS er et webbaseret analyseværktøj, der kun tager ca. 5 minutter at besvare
2) PULS kan nemt sendes videre til alle relevante nøglepersoner i virksomheden. Jo flere svar, desto bedre grundlag
3) PULS måler på 5 parametre: kultur, strategi, kanaler, eksekvering og måling
4) Du får et opfølgende møde, hvor vi præsenterer en rapport, en analyse og en række anbefalinger til det videre arbejde
5) PULS koster DKK 10.000

Hvornår er det aktuelt at måle kommunikation?
Her er et bud på 3 situationer, hvor det er særligt kritisk at få et godt grundlag at agere ud fra:

Ny på posten
Når du fx er nytiltrådt kommunikationschef og skal i gang med at lægge din strategi. Du taler naturligvis om kommunikationsbehov i dit nye netværk i organisationen, men giver det dig de facts, der virker på ledelsen højere oppe? Få din kvantitative analyse med det samme og før du lægger sidste hånd på din strategi og handlingsplan.

Forandringsprojekter
Når et større forandringsprojekt er under opsejling kan det betyde forskellen på succes eller fiasko, at du giver dig selv muligheden for at få tegnet et billede af, hvordan kommunikationssituationen ser ud her og nu. Brug PULS til at finde ud af, om du bare skal fortsætte derudad, fordi det virker, eller om det netop er nu, du skal justere på nogle elementer.

Organisatoriske forandringer
Hvis virksomheden for nylig har oplevet organisatoriske forandringer. Det kan være, at der er sat et nyt ledelseshold, at virksomheder er blevet tilkøbt eller frasolgt, at afdelinger er blevet sammenlagt, eller virksomheden er begyndt at satse på nye markeder.

Hvis du vil vide mere om PULS, er du velkommen til at kontakte mig på telefon +45 27897122.

  • Comments(0)