Kommunikation & Teater

Kommunikation & Teater

Virksomhedsdramaturgi

Virksomhedsdramaturgi er en ny måde at anskue virksomhedskommunikation på. Tilgangen anerkender virksomheders og organisationers kompleksitet og har som mål at styrke virksomheden ved at arbejde med troværdig kommunikation internt og eksternt. Virksomhedsdramaturgen arbejder ud fra begrebet 'Den polyfone virksomhed' og forsøger at gøre modfortællinger til medfortællinger i den samlede virksomhedskommunikation. Fagfeltet er sammensat af viden om teater, kommunikation, ledelse, journalistik og tekstanalyse.

Tre bud på et styrket teaterbrand

DebatindlægPosted by Pernille Bøg Sun, May 24, 2009 11:17:23

Der er helt klart mere støv end sex over dansk teaters image – og der bydes afgjort på mere kævl end kundevendt kommunikation fra teatrenes talsmænd. Men sådan behøver det ikke at blive ved med at være. Med de seneste måneders udvikling på billetformidlingsområdet, hvor både Det Kgl. Teater og Københavns Teater har valgt det britiske selskab ENTA frem for Billetnet til at håndtere billetsalget, er der ikke blot skabt en ny og sund konkurrencesituation på billetoperatørmarkedet. Teatrene får også en enestående mulighed for at integrere kommerciel og kundevendt kommunikation i deres salgs- og markedsføringstiltag. Dette sker samtidig med, at Kulturministeriets landsdækkende internetportal for scenekunst i Danmark lanceres for publikum i løbet af foråret. Scenekunstportalen bliver en fælles kommunikationsplatform, som giver teatrene mulighed for at nå deres publikum med en hidtil uset fælles front.

Når der skæres ned på billettilskuddet, giver det god mening at skrue op for salgs- og markedsføringindsatsen. Og med de nye kommunikationsplatforme er der skabt i hvert fald teknologisk grundlag for, at dansk teater kan gå til markedet med et kunderettet approach. Det er en mulighed, teatrene ikke må tøve med at gribe. Men som med al anden forandring skal der adfærdsændringer til for at forløse potentialet. Der er noget, teatrene skal holde op med, og der er noget teatrene skal forstærke eller begynde på. Her kommer tre bud på, hvordan dansk teater med fordel kan vælge at gribe de nye muligheder an:

  1. Tag køberne alvorligt

Hold op med at hælde mere brænde på det bål, som nærer ideen om, at kunstneriske oplevelser sagtens kan sælge sig selv, så længe den kunstneriske værdi er høj nok. Al statistik viser, at det er noget sludder. Uanset hvad man sælger på den nationale eller internationale markedsplads, er synlighed et uomgængeligt markedsvilkår. Derfor: bliv klogere på køberne, bliv klogere på, hvad der sælger den enkelte forestilling, og tag køberne mindst ligeså alvorligt som produktet. Enkelte publikums- eller markedsundersøgelser gør det ikke alene, man skal til stadighed være i dialog med sin omverden og lytte oprigtigt til sit publikum.

  1. Stå sammen

Jo mindre et land og et marked er, jo større er tendensen til provinsielle tilstande. Man bekriger nabokonen og hinanden ud fra devisen om, at de andre i hvert fald ikke skal have noget, man ikke selv har. Derfor ender ingen med at have noget, og mens ens egen by ligeså stille dør, flytter alle de nye unge kræfter ind i nabokommunen. Derfor: erkend, at der ud over eget teater, egen forestilling, egen PR også findes et overordnet kommunikationsniveau, der er værdibærende for dansk teater. Tilfør det værdi ved at give i stedet for at tage eller holde sig indenfor egen foyer, og lad være med at vente på de andre. Hvis alle venter på alle, så sker der nul.

  1. Vær konstruktiv

Når kulturministeriet svinger sparekniven, som vi for nylig oplevede, da der røg 7 % af billettilskuddet, kommer teatrets talsmænd for alvor på banen. Det er helt naturligt og helt rigtigt at forsvare sin kunst og sine salgsvilkår. Der er bare det problem, at ingen fatter sympati for folk med skingre stemmelejer – og slet ikke overfor talspersoner, som dybest set er ”på støtten”. Derfor: vær klar, hav kant men vær samtidig konstruktiv. Det samtidigt undrende og løsningsorienterede perspektiv sætter en ny agenda, hvorimod det kunstnerisk klynkende styrker fordommene om den forkælede og forældede branche.

Først når teaterbranchen holder op med at råbe ”vi er lige ved at dø”, får man lyst til at købe en billet og blive en del af festen. Der er ingen, som ønsker at være en del af Titanic, lige inden det går ned.

  • Comments(0)