Kommunikation & Teater

Kommunikation & Teater

Virksomhedsdramaturgi

Virksomhedsdramaturgi er en ny måde at anskue virksomhedskommunikation på. Tilgangen anerkender virksomheders og organisationers kompleksitet og har som mål at styrke virksomheden ved at arbejde med troværdig kommunikation internt og eksternt. Virksomhedsdramaturgen arbejder ud fra begrebet 'Den polyfone virksomhed' og forsøger at gøre modfortællinger til medfortællinger i den samlede virksomhedskommunikation. Fagfeltet er sammensat af viden om teater, kommunikation, ledelse, journalistik og tekstanalyse.

Alle er afsendere, modtagere og kanaler

------------------------------ VirksomhedsdramaturgiPosted by Pernille Bøg Fri, March 02, 2007 12:46:25

Virksomhedsdramaturgiens optik indebærer også, at vi bl.a. bliver nødt til at se anderledes på vores transaktionsmodel med afsenderen i den ene ende, som sender sit budskab ud igennem en kanal, som så opfanges i den anden ende af en modtager. Jeg mener, at vi er kommet dertil, hvor afsenderen og modtageren og kanalen er én og samme bolledej – eller i hvert fald potentielt er det. Er medarbejderen en kanal, en afsender eller en modtager, når han møder kunden? Hvis vi selv sammenstykker vores fortælling gennem interaktive medier, som er voldsomt i vælten for tiden, hvem er så afsenderen? Og kan vi så styre fortællingen. Hvis en medarbejder blogger, hvad er det så for en virksomhedskommunikation osv.

Man må indtænke 'modtageren' og vise ham respekt som medproducent – og i sidste ende er det måske en idé at vende transaktionsmodellen helt om og betragte sig selv i kommunikationsafdelingen som en potentiel modtager. Fornemmer vi, hvor virksomheden er? Er vi lydhøre over for "virkelighedens" fortællinger? Opfanger vi signalerne, og integrerer vi dem konstruktivt i vores kommunikation?

Kommunikation vælter ud af alle sprækker på virksomheden og medarbejderne, og der er nogen, som kan stille sig i spændingsfeltet mellem den selvbestaltede autoritet i kommunikationen og medarbejderne. Der er her virksomhedsdramaturgens virkefelt ligger – og en af hans fornemmeste opgaver er at fungere som katalysator for relevansformidling. Det betyder altså også, at det ikke bare er et spørgsmål om kunne håndtere polyfoni, men også om at kunne nedbryde enheder i flerstemmighed gennem flerstrengede informationsstrømme, som er mulige at styre i tid.

  • Comments(0)