Kommunikation & Teater

Kommunikation & Teater

Virksomhedsdramaturgi

Virksomhedsdramaturgi er en ny måde at anskue virksomhedskommunikation på. Tilgangen anerkender virksomheders og organisationers kompleksitet og har som mål at styrke virksomheden ved at arbejde med troværdig kommunikation internt og eksternt. Virksomhedsdramaturgen arbejder ud fra begrebet 'Den polyfone virksomhed' og forsøger at gøre modfortællinger til medfortællinger i den samlede virksomhedskommunikation. Fagfeltet er sammensat af viden om teater, kommunikation, ledelse, journalistik og tekstanalyse.

Ud over stepperne eller boomerang effekt

------------------------------ VirksomhedsdramaturgiPosted by Pernille Bøg Fri, March 02, 2007 12:53:08

Virksomhedsdramaturgens rolle handler i sin yderste konsekvens om at 'sikre' ethos. Om at holde troværdighedsfanen højt, så alle interessenter får tillid til virksomheden. Her kan man f.eks. arbejde med forventninger, og integrere den viden receptionsforskningen bl.a. beskæftiger sig med, hvor et af nøglebegreberne er Hans Robert Jauss’ "forventningshorisont". Det handler om, hvilke forventninger, vi har, når vi møder en tekst, det vil sige læserens horisont, men det kunne også handle om, hvilke forventninger en kunde har, når han møder virksomheden og om den forventning indfries eller ej (her ligger der jo altså også nogle grænseflader og krydsfelter i forhold til hele oplevelsesøkonomien, oplevelseskommunikationen og det sensoriske niveau).

Har man i sin eksterne og kunderettede kommunikationen skabt et billede, som ligger for langt væk fra den virkelighed, man oplever, når man møder virksomheden, så er den godt i gang med at undergrave virksomhedens troværdighed. Dens ethos. Og det kan overføres til den interne kommunikation på medarbejderplanet. Hvis gabet er for stort, mellem det ledelsen siger, de gerne vil, og det ledelsen gør og opleves som, så kan medarbejderne ikke genkende sig selv i den virkelighed og vil opleve kommunikationen som manipulerende. "I bedste fald, bliver den ligegyldig og i værste fald undergraver vi medarbejdernes tillid til ledelsen" har kommunikationsforskeren Helle Petersen formuleret det.

Høj troværdighed er altså en forudsætning for at tiltrække og fastholde attraktive kunder og kompetente medarbejdere. Derfor skal virksomhedsdramaturgen medvirke aktivt til at minimere gabet mellem ledelsens ønsker til kommunikation og den virkelighed, medarbejderne oplever.

Noget så enkelt som en plakat fra en forestilling kan illustrere problematikken. Allerede i mødet med plakaten aktiverer vi publikums forventningshorisont. Da et PR-bureau kaldte Lars Kaalunds "Romeo og Julie" på Gasværket for århundredets kærlighedshistorie, selvom hele den kunstneriske pointe var, at det ikke var kærlighed, men ét langt forelskelsestrip, så lagde de en brik i forventningspuslespillet. Og når flere andre forestillinger slår sig op som 'Årets forestilling' eller 'Årets teateroplevelse' – så blæser afsenderen forventningshorisonten voldsomt op – og desværre er det sådan, at den kunstneriske kvalitet ikke altid lever op til de flotte ord. Luften går af forventningshorisonten, som falder sammen som en ballon, der slår tilbage i ansigten på den, der har pustet den op.

Den troværdighed hvormed afsenderen, virksomheden, institutionen agerer bliver voldsomt potenseret i verden af i dag, i spillet om synlighed, og med den nemme adgang til at kommunikere.

  • Comments(0)